cz.jpg, 1 kB eng.jpg, 0 kB

ESD lino - čtverce

-

ESD Homogenní podlahová krytina.
Homogenní podlahové krytiny jsou v celé své tloušťce stejného složení i provedení. Nášlapná (užitná) vrstva je
shodná s tloušťkou podlahoviny. Vyrábí se o rozměru 608 x 608 mm (ELEKTROSTATIK). Tyto podlahoviny
splňují požadavky pro aplikace v objektech s těžkým namáháním, jako jsou školy, nemocnice, obchodní domy,
výrobní haly a jiné veřejné prostory.
· podlahoviny elektrostaticky vodivé (vnitřní elektrický odpor v rozsahu 5x10^4 – 1x10^6 Ω) –
ELEKTROSTATIK. Podlahovina je určena pro aplikace do prostor s požadavkem na elektrostaticky
vodivé provedení podlahy, např. prostory s nebezpečím výbuchu, laboratoře, ve zdravotnictví (RTG
pracoviště, operační sály, přípravny), pro výrobu zdvojených podlah aj.